نمونه پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

 

1-    اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام: .......................................نام‏خانوادگی: ............................................شماره دانشجویی:...........................................

مقطع:....................................رشته تحصیلی: ..........................................گروه تخصصی:..............................................

گرایش:.................................نام‌دانشکده:...............................................سال ورود به مقطع جاری: .............................. نیمسال ورودی:............................

آدرس پستی در تهران...................................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سکونت: ............................. تلفن همراه:.......................................   پست الکترونیک:.........................

آدرس پستی در شهرستان:............................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سکونت: ..............................تلفن محل کار: .................................. دورنگار:.................................

 

2-    اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

-       دانشجویان دوره کارشناسی می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور  می‏توانند انتخاب نمایند.

-       در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی  کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو،  راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه  گردد.  

-       اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

                                                                                                                          دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................   

                                                                                                                           حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه ........................................

 

تخصص اصلی:...........................  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

 

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت                  نیمه وقت                 مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

                                                                                                                          دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................   

                                                                                                                           حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه ........................................

 

تخصص اصلی:...........................  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

 

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت                  نیمه وقت                 مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:

                                                                                                                          دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................   

                                                                                                                           حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه ........................................

 

تخصص اصلی:...........................  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

 

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

 

تمام وقت                  نیمه وقت                 مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:

                                                                                                                          دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................   

                                                                                                                           حوزوی

عضو هیأت علمی دانشگاه ........................................

 

تخصص اصلی:...........................  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

 

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

 

تمام وقت                  نیمه وقت                 مدعو

4-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی: جرایم زیست محیطی در استان خوزستان و راه های پیشگیری از آن

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

 

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

توجه به حوزه های زیست محیطی به ویژه در دهه های اخیر و مقارن با توسعه صنعتی کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است.خطرات ناشی از عدم توجه به حفاظت از  محیط زیست بر کسی پوشیده نیست . زیرا این عواقب هم در کوتاه مدت و نیز در زمان های طولانی تهدیدی برای جان انسانها و سلامت آنان و سایر موجودات زنده عالم محصوب می شود .

استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور همواره با تعرض به محیط زیست طبیعی و حتی انسانی مواجه بوده است. به گونه ای که تعرض به محیط زیست این استان در سالهای اخیرباعث بروز مشکلات فراوانی در زمینه الودگی های زیست محیطی و همچنین خسارات جبران ناپذیری شده است .به رغم اقداماتی که از سوی نهاد های قضایی و غیر قضایی استان خوزستان در جهت کاهش و پیشگیری از جرایم زیست محیطی صورت گرفته اما مع الوصف ما همچنان شاهد تکرار و افزایش ارتکاب این گونه جرایم درسطح استان خوزستان هستیم. پس با توجه به موارد فوق الذکرمی توان گفت  ادامه این روند می تواند عواقب نا گواری را به دنبال داشته باشد.در واقع باید به دنبال راه حلی بود تا بتوان از این معضل پیش امده عبور نموده و تدایی گر محیط زیست پاک و سالم  برای استان خوزستان باشیم. از اینجا است که مبحث پیشگیری از جرایم زیست محیطی در استان خوزستان نمایان می شود اما پیشگیری از این جرایم به عنوان یک هدف خود نیازبه کاوش و جستجو فراوان دارد در واقع باید جرایم زیست محیطی به عنوان یک نا هنجاری بزرگ و علل و عوامل ارتکاب ان در استان خوزستان مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با شناخت انها به مبحث پیشگیری از جرایم زیست محیطی در استان خوزستان دست یافت .پس می توان گفت رویکرد ما دراین تحقیق  برسی جرایم زیست محیطی و کشف علل و عوامل ارتکاب ان در استان خوزستان می باشد تا بتوانیم با شناخت این جرایم و علل و عوامل ارتکاب ان ها به پیشگیری از جرایم زیست محیطی در استان خوزستان دست یابیم 0

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

امروزه محیط زیست که از ارزشمند ترین نعمت های  خداوند متعال به بشر بوده و نقش به سزایی در حیات همه موجودات دارد مورد هجمه قرار گرفته و به سرعت رو به تخریب،الودگی و زوال است محیط زیست استان خوزستان نیز بعنوان بخشی از محیط زیست جهانی از این فعالیت های نا موجه در امان نمانده و هرچه زمان بیشتر بگذرد با تخریب و الودگی بیشتری مواجه می شود. بنابر این باید به دنبال راهی برای در امان نگاه داشتن این محیط از فعالیت های غیر موجه بشر بود .پس می توان گفت که اهمیت و ضرورت این تحقیق در یافتن راه حلی برای پیشگیری و یاکاهش اینگونه فعالیت های مجرمانه علیه محیط زیست است . در واقع بررسی جرایم زیست محیطی در استان خوزستان و راه های پیشگیری از این جرایم  موردی است که می تواند ما را در جهت نیل به چنین هدف بزرگی  یاری رساند . همچنین در استان  خوزستان با خلع های بز رگ تحقیقاتی در این زمینه مواجه هستیم و تا کنون تحقیقی تحت این عنوان یا عناوین مشابه در این موضوع در استان خوزستان صورت نگرفته  است.

با توجه به موارد فوق الذکر می توان گفت که نیاز مبرمی به تحقیق در این زمینه وجود دارد زیرا نتایج این تحقیق می تواند در راستای  پیشگیری و یا کاهش جرایم زیست محیطی در استان خوزستان به مسولین و متولیان امر حفاظت از محیط زیست کمک شایانی بنماید .بنا بر این می توان گفت که توجه به حوزه جرایم زیست محیطی از نیاز های مبرم روز بوده و می تواند ارزش وافر  و  قابل ملاحظه ای داشته باشد.

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

باید گفت که تاکنون موضوعی تحت این عنوان در استان خوزستان مورد بررسی قرار نگرفته است اما انچه که به صورت مشابه و نزدیک به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته به شرح زیر می باشد:

1- محمد حسین رمضانی قوام ابادی در مقاله خود تحت عنوان پیشگیری و سرکوب جرایم زیست در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران (1390)می نویسد :انچه که بیش از همه می تواند در پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی موثر واقع شود ایجاد بستری مناسب برای مشارکت عموم در امر حفاظت از محیط زیست در قالب سازمان های غیر دولتی است .تحقق این مشارکت مستلزم دسترسی ازاد به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت عموم مردم در فرایند تصمیم سازی –تصمیم گیری –دادرسی و عدالت زیست محیطی است.

2- محسن عبدالهی در مقاله خود تحت عنوان تاملی بر بایسته های حقوق کیفری زیست محیطی(1386)می نویسد :محیط زیست بر خلاف قربانیان جرایم سنتی قربانی خاموشی است که هرگز توان دفاع از خود را ندارد . به دیگر سخن در جرایم زیست محیطی شاکی خصوصی که مستقیما قربانی جرم بوده و در پیگرد متهم ذینفع باشد وجود ندارد . در این جرایم دو سناریو وجود دارد .سناریو اول زمانی است که از رهگذر ارتکاب جرایم زیست محیطی بر اشخاص یا اموال دیگران خسارت وارد می کند مانند الودگی منابع اب شیرین که در انها به علت وجود شاکی خصوصی محیط زیست نیز به نحو غیر مستقیم از ضمانت های حقوق کیفری بهره مند می شود . اما سناریو دوم یعنی جایی که ظاهرا یا مستقیما آلوده کردن محیط زیست باعث خسارت به کسی نمی شود شناسایی و پیگرد متهمین جرایم زیست محیطی کاملا به وجود و عملکرد درست نهاد های  نظارتی که این جرایم را به دستگاه قضایی گزارش کند منوط است . از این رو در جرایم زیست محیطی وجود نهادهای نظارتی که بر فعالیت های مجرمانه نظارت کند وانها را برای پیشگیری به مقامات قضایی گزارش کند ضرورتی انکار ناپذیر است.

3- علیرضا درزی رامندی در پایاننامه خود تحت عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه محیط زیست می نویسد:

کشور ما فاقد سیاست جنایی جامع و کامل در ارتباط با جرایم زیست محیطی است و از نظر ایین دادرسی نیز یک نوع ایین دادرسی افتراقی در قبال این جرایم در پیش گرفته نشده و قوانین موجود در این زمینه نیازمند بازنگری یا تکمیل در بسیاری از موارد می باشد.

4- ناصر قاسمی در مقاله خود تحت عنوان مبانی جرایم زیست محیطی می نویسد:

الف:بخشی از فعالیت هایی که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در راستای نیل به اهداف و برنامه های مورد نظر خویش انجام می دهد موکول به بروز الودگی های گوناگون در عرصه محیط زیست می گردند .

ب:وجود قلمرو های متفاوت در رهگذر الودگی های زیست محیطی است که سبب مطرح شدن عناوینی چون آلودگی آب . هوا.صوتی و...می گردد.

ج:با انعکاس قلمرو عناوین مختلف مربوط به الودگی محیط زیست در قوانین و مقررات جرایم زیست محیطی متنوع ومتعددی نیز در این باره و در گستره حقوق کیفری و محیط زیست مطرح شده است.

 

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

باید گفت که تا کنون موضوعی تحت عنوان (جرایم زیست محیطی در استان خوزستان و راه های پیشگیری از ان )و عناوین مشابه ان در استان خوزستان مورد بررسی قرار نگرفته است که این امر خود می تواند یک نواوری در این تحقیق به شمار اید.

 

 

 

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

1-    دست یابی به راه حلی جامع درجهت پیشگیری از جرایم زیست محیطی در استان خوزستان

2-شنا سایی علل و عوامل ارتکاب جرایم زیست محیطی در استان خوزستان

3- کمک به نهاد های ذیربط جهت بهبود شرایط زیست محیطی استان خوزستان.

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

نتایج این تحقیق می تواند از سوی متولیان امر حفاظت از محیط زیست به خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین دستگاه قضایی استان خوزستان مورد استفاده قرار گیرد تا با استفاده از نتایج ان بتوانند نسبت به کاهش و یا پیشگیری از جرایم زیست محیطی در استان خوزستان اقدام نمایند که نتیجه همه ی این اقدامات می تواند بهبود سطح زندگی انسانی را به دنبال داشته باشد.

 

ط-  سؤالات تحقیق:

1-جرایم زیست محیطی خاص استان خوزستان کدامند؟

2-جرایم زیست محیطی در استان خوزستان تحت تاثیر چه علل و عواملی ارتکاب می یابند؟

3-با توسل به کدامیک از شیوه ها ی پیشگیری می توان از ارتکاب جرایم زیست محیطی در استان خوزستان پیشگیری نمود؟

ی-  فرضیه‏های تحقیق:

1-به نظر می رسد جرایم زیست محیطی استان خوزستان بیشتر متشکل از جرایم علیه عناصر بی جان محیط زیست از قبیل اب،هوا،و الودگی های شیمیایی می باشد.

 

2-به نظر می رسد عوامل  اقتصادی مهمترین عامل ارتکاب جرایم زیست محیطی در استان خوزستان باشد.

 

3-به نظر می رسد با توسل به گونه های متفاوت پیشگیری به ویژه پیشگیری وضعی اجتماعی و توسعه مدار بتوان از بخش اعظم جرایم زیست محیطی در استان خوزستان پیشگیری نمود

 

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

1-محیط زیست: محیط زیست اصطلاحا به طبیعت و عناصر طبیعی موجود در کره زمین ـ و در مقیاس کوچک‏تر، در محدوده زندگی انسان همچون شهر و روستا ـ اطلاق می‏شود. رجوع شود به(تقی زاده،محمد،مقاله جهان بینی وحفاظت از محیط زیست،نامه فرهنگستان علوم،شماره22،ص 155)

2-جرم زیست محیطی: جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود. (رجوع شود به افتخاری،محسن،جرایم علیه محیط زیست،روزنامه اطلاعات،10اسفند1391،ش25541)

 

 

5-روش شناسی تحقیق

 

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

روش این تحقیق بر حسب هدف به صورت توصیفی می باشد وپژوهشگر سعی دارد تا با بررسی جرایم زیست محیطی و کشف علل و عوامل ان به پیشگیری از این گونه جرایم دست یابدتا نیاز بشر را به ایجاد محیط زیست سالم و پاک فراهم نماید.همچنین از لحاظ نحوه اجرا از روش تحقیق توصیفیو تحلیلی-پیمایشی استفاده خواهد شد.

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: 

 

ج –  شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها :

روش این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی -پیمایشی بوده و ابزار گرداوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد.

 

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):      

جامعه اماری در این تحقیق کارکنان و کارشناسان اداره کل محیط زیست استان خوزستان ،دادگستری کل استان خوزستان و شهرداری استان خوزستان می باشد. روش نمونه برداری نیز  به صورت نمونه برداری تصادفی ساده می باشد.

 

هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی و کیفی می باشد و در تجزیه و تحلیل داده های کمی از نرم افزارspssبهره خواهیم برد

 

 

 

 

6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد؟  بلی   خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

 

/ 3 نظر / 1602 بازدید
mirror

سلام خيلي ها دوست دارند که با هزينه اي اندک بتوانند تغييري متفاوت و جذاب در خانه خود ايجاد کننند.شما هم همينطور؟ پس حتما حتما يه سري به سايت من بزن و خودت قضاوت کن.اگر هم دوست داشتي تبادل لينک داشته باشيم...منتظرم